Opleiden

Overweeg je een stap naar zorg of welzijn? Dan ontkom je er vaak niet aan om een nieuwe opleiding te volgen. Het is soms lastig om dat voltijd te doen als je al een baan of gezin hebt. Gelukkig kun je een opleiding in deeltijd volgen. Je vindt hier meer informatie over de mogelijkheden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Werkgevers bieden leerwerktrajecten aan en nemen dan (een deel van) de kosten voor hun rekening. Zo kun je tegelijkertijd werken en leren! Deze trajecten starten vaak op meerdere momenten in een kalenderjaar. Op de website van de werkgevers staat vermeld wanneer de werving voor bbl- en duale studenten begint. In veel gevallen is dat een half jaar voor de start van het leerwerktraject. Deeltijdopleidingen starten meestal in september en kun je los van een werkgever beginnen. Je schrijft je hiervoor in bij de hogeschool of universiteit van jouw keuze.

Middelbaar beroepsonderwijs

Als je in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een deeltijdopleiding volgt, wordt dit ook wel een bbl-traject genoemd (beroepsbegeleidende leerweg). Je gaat dan meestal een dag per week naar school. De overige dagen (drie of vier) werk je bij een erkend leerbedrijf. Zij vergoeden vaak (een deel van) de kosten voor de opleiding. Daarnaast verdien je een salaris. Je hebt dan verder geen recht op studiefinanciering.

Hoger beroepsonderwijs

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) kun je je studie duaal of in deeltijd volgen. Bij de duale variant werk je als leerling bij een werkgever en ontvang je een salaris. Je werk wissel je af met enkele periodes waarin je theorielessen volgt op school. Tijdens zo’n periode krijg je geen salaris, maar kun je wel in aanmerking komen voor studiefinanciering. Dit is in de vorm van een lening. Bij de deeltijdvariant ga je enkele dagdelen in de week naar school, vaak in de avond. Je hebt daarnaast voldoende tijd om te werken en hebt daarom geen recht op studiefinanciering.

Zorginspirator

Overweeg je een opleiding in zorg en welzijn? Op Zorginspirator.nl worden heel veel zorgfuncties van a tot z beschreven. Je leert wat de functies inhouden, welk salaris je kunt verwachten en welke kennis en vaardigheden worden gevraagd. Daarnaast vind je op Zorginspirator veel opleidingen waarmee je je loopbaan kunt uitstippelen. Uniek aan Zorginspirator is dat je een kijkje kunt nemen in de toekomst: van elke functie is ook een toekomstschets gemaakt. Hoe gaat jouw functie in de toekomst veranderen? Hoe kun je je daar op voorbereiden? Je vindt het via ZorgInspirator!

Flexibel onderwijs

Zorg en welzijn heeft behoefte aan versnelde instroom en doorstroom van zorgmedewerkers. Er is daarom van alles mogelijk en er wordt goed aangesloten bij jouw wensen en behoeften. Zo zijn er in veel regio’s op dit moment mogelijkheden tot het behalen van mbo-certificaten in de vorm van leereenheden. Snel, praktisch en doelgericht! Bekijk meer informatie over deze leereenheden en of het iets voor jou is. Een voorbeeld van wat er hierin mogelijk is in de regio Zuid-Holland Zuid kun je hier vinden.

Is het iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd geraakt en zoek je een opleidingsplaats? Kijk dan bij de vacatures naar alle mogelijkheden bij jou in de regio. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op bbl, opleidingsplaats, leerwerktraject of leering.

Zit je nog met vragen over hoe je aan de slag kunt gaan in zorg en welzijn en wat je daarvoor nodig hebt? Schakel dan een gratis coach in van Sterk in je werk. In een persoonlijk gesprek kijken jullie samen naar waar je goed in bent, waar je kansen op werk liggen en wat je daarvoor nodig hebt. Kijk op www.sterkinjewerk.nl voor meer informatie.